Chúng ta » Lợi ích

Các thành viên sẽ nhận được Quyền và lợi ích lớn khi tham gia vào tổ chức Hiệp hội viNen

Quyền và Lợi ích của thành viên:

 1. Được cấp thẻ (smart card) thành viên VINEN; Được tham gia các hoạt động khích lệ khởi nghiệp, được tham vấn và hỗ trợ hoàn thành ý tưởng kinh doanh đạt tính khả thi; Được tham gia vườn ươm doanh nghiệp nhằm đưa khát vọng khởi nghiệp thành công.
 2. Được tham gia các hoạt động sinh hoạt định kỳ do VINEN tổ chức như: chia sẻ của các chuyên gia, kinh nghiệm thực tế từ các Doanh nghiệp, các hoạt động gắn kết các thành viên. (Café Thứ Năm, Ăn sáng với lãnh đạo, Team building, Bóng đá doanh nhân…).
 3. Được tiếp cận và nhận chuyển giao Công nghệ Quản trị giúp cho thành viên xây dựng và phát triển doanh nghiệp của mình.
 4. Được tham gia học hỏi các chương trình nâng cao năng lực quản trị, các kiến thức chuyên ngành điều hành doanh nghiệp.
 5. Được kết nối, hỗ trợ nhiều cơ hội mở rộng hợp tác kinh doanh với các thành viên khác và với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác.
 6. Được hỗ trợ học hỏi, nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn về hoạt động kinh doanh như: Pháp luật, nhân sự, quản lý tài chính, thuế . . .
 7. Được nối kết với các chuyên gia trong các hoạt động tham vấn và hỗ trợ chuyên sâu những kiến thức, kinh nghiệm về quản lý, điều hành doanh nghiệp.
 8. Được hỗ trợ tư vấn đầu tư và xúc tiến đầu tư, tiếp sức cho các thành viên của VINEN thông qua việc nối kết, đẩy mạnh việc quan hệ đầu tư ngay trong các thành viên của VINEN.
 9. Được nối kết, tạo dựng môi trường kinh doanh thông qua kênh truyền thông ngay trong VINEN với một quy trình khoa học, khả thi về mặt ứng dụng và chuyên nghiệp trong cách hoạt động. Được quảng bá thương hiệu của các Doanh nghiệp trên website của VINEN.
 10. Được sử dụng các gói dịch vụ hỗ trợ cần thiết cho doanh nghiệp; Được tiếp cận các nguồn vốn từ phía ngân hàng và các nhà đầu tư tài chính. 
 11. Được tham gia các diễn đàn phản ánh, đề xuất kiến nghị các vấn đề liên quan đến khởi nghiệp với VINEN làm cơ sở để VINEN tập hợp và kiến nghị đề xuất với các cơ quan quản lý nhà nước.
 12. Được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên; Đảm bảo tính công bằng, dân chủ, văn minh trước xu thế hội nhập và phát triển.
 13. Được tạo điều kiện kết nối giao lưu, hợp tác với các tổ chức doanh nhân doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.
 14. Được tham gia các hoạt động của VINEN. Được ứng cử, đề cử vào các Ban của VINEN, được thảo luận và biểu quyết các công việc của VINEN. Được sử dụng các dịch vụ do VINEN cung cấp với những điều kiện ưu đãi.
 15. Được ươm mầm, chia sẻ kinh nghiệm và phát triển ý tưởng khởi nghiệp cho các thành viên khác cùng khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp của các thành viên khởi nghiệp bền vững.
 16. Được VINEN đại diện kết nối các gói ưu đãi dành cho các thành viên của VINEN từ các đối tác cung cấp.
 17. Được tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao do VINEN tổ chức
 18. Được xin ra khỏi VINEN khi không còn nguyện vọng hoặc không còn điều kiện tiếp tục tham gia sinh hoạt.