- Những người đang là Giám đốc, Giám đốc nhân sự, Trưởng bộ phận nhân sự, kinh doanh, Trưởng phòng tổ chức hành chính,… của các công ty trong và ngoài nước đang mong muốn được trang bị những kiến thức và kỹ năng về nghiệp vụ nhân sự và quản trị nhằm trở thành một giám đốc chuyên nghiệp
- Những nhà khởi nghiệp hoặc hoài bão trở thành giám đốc của các công ty trong và ngoài nước trong tương lai

 

 

Giúp học viên biết được một “Giám đốc Điều hành” chuyên nghiệp là người như thế nào? Biết được những ai và làm thế nào để trở thành một Giám đốc Điều hành chuyên nghiệp
Trang bị cho học viên những tư duy và nhận thức cốt lõi nhất, những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất mà bất kỳ một Giám đốc nào cũng cần phải trang bị.

 


Chuyên đề


Module 1: Chân dung nhà lãnh đạo, CEO chuyên nghiệp

•    Vị trí, vai trò, sứ mệnh, công việc của một Giám Đốc Điều Hành
•    Năng lực, tố chất, kiến thức, kinh nghiệm cần có của vị trí giám đốc
•    Con đường và điều kiện cần có để trở thành một Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

Module 2: Quản trị bản thân

1.    Bàn về một số khái niệm, mô hình thành công
•    Khải niệm ASK
•    Mô hình thành công CASH
•    Lãnh đạo, các cấp độ của lãnh đạo
2.    Mô hình “Quản trị sự thay đổi”
•    Nguyên nhân tác động đến sự thay đổi
•    Mô hình thay đổi của Kotter và Lewin
3.   Một số kỹ năng quản trị quan trọng
•    Kỹ năng quản trị mục tiêu 
•    Kỹ năng quản trị cảm xúc 
•    Kỹ năng quản trị tài chính 
•    Kỹ năng quản trị thời gian 
•    Kỹ năng quản trị mối quan hệ 
•    Kỹ năng quản trị môi trường 
•    Kỹ năng lãnh đạo & quản lý
•    Kỹ năng thuyết trình

Module 3: Chiến lược kinh doanh và chiến lược nguồn nhân sự

•    Chiến lược công ty và chiến lược nguồn nhân lực
•    Các dạng chiến lược nhân sự và cấu thành của một chiến lược nguồn nhân lực 
•    Hoạch định chiến lược kinh doanh – phân bổ nguồn nhân sự
•    Triển khai thực hiện, kiểm tra, đo lường và đánh giá chiến lược theo BSC

Module 4: Kỹ năng lãnh đạo & tâm lý quản lý

•    Nhận thức về lãnh đạo và quản lý
•    Sự khác nhau giữa lãnh đạo và quản lý
•    Quản lý truyền thống và lãnh đạo hiện đại
•    Nguyên tắc của lãnh đạo
•    Tâm lý quản lý
•    Tại sao các nhà quản lý cần có kiến thức tâm lý về con người
•    Nhu cầu các thuộc tính cá nhân
•    Nhu cầu các thuộc tính tập thể
•    Phong cách lãnh đạo chuyên nghiệp
•    Kỹ năng lãnh đạo hiệu quả
•    Các phẩm chất lãnh đạo cần có
•    Các mô hình phong cách lãnh đạo
•    Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc giao việc của người lao động
•    Những khó khăn cản trở của người lao động

Module 5: Tổng quan quản trị nhân sự 

•    Tổng quan về nghề nhân sự, quản trị nhân sự, giao lưu và chia sẻ về nghề nhân sự.
•    Thu hút và tuyển dụng
•    Quy trình tuyển dụng của DN; Xác định nhu cầu tuyển dụng; Lập kế hoạch tuyển dụng;
•    Những yếu tố quyết định thành công trong tuyển dụng
•    Kỹ năng sơ tuyển, kỹ năng ra đề thi tuyển, chuẩn bị và tổ chức phỏng vấn tuyển dụng,
•    Tổng quan về công tác tuyển dụng

Module 6: Đánh giá nhân sự và dịch vụ nhân viên

•    Quy trình đánh giá nhân lực
•    Các tiêu chuẩn đánh giá thái độ, năng lực, thành tích của nguồn nhân lực
•    Hướng dẫn Xây dựng tiêu chí đánh giá nhân sự

Module 7: Xây dựng hệ thống, đánh giá quản trị theo BSC – KPIs

•    Chính sách lương và các yếu tố ảnh hưởng
•    Hệ thống lương và và các bước xây dựng cấu trúc lương
•    Cơ cấu và chính sách tiền lương
•    BSC là gì?
•    Xây dựng hệ thống quản trị mục tiêu theo KPIs
•    Lương và lương 3P 

Module 8: Quản trị thương hiệu và Marketing

•    Khái niệm và phân loại quản trị thương hiệu
•    Lợi ích của việc xác định thị trường mực tiêu
•    Lập kế hoạch và quản trị marketing
•    Quẳn trị và định vị thương hiệu

Module 9: Kế toán  - tài chính 

•    Hệ thống kế toán và các rủi ro
•    Đọc và sử dụng báo cáo tài chính

Module 10: Quản trị tài chính

•    Phân tích tài chính và công cụ
•    Cấu trúc tài chính
•    Quyết định tài chính
•    Rủi ro tài chính
•    Cổ phiếu, lợi tức
•    Chi phí vốn

Module 11: Pháp luật lao động

•    Hiểu về pháp luật lao động
•    Những vấn đề liên quan đến hợp đồng lao động
•    Quy định pháp luật về thôi dụng
•    Giải quyết tranh chấp lao động

Module 12: Văn hoá doanh nghiệp

•    Tổng quan về văn hoá doanh nghiệp
•    Vai trò của văn hoá doanh nghiệp và ý nghĩa với người quản lý doanh nghiệp
•    Xây dựng và phát triển doanh nghiệp vững mạnh

Khai giảng & học phí

Khai giảng: 10/03/2017

Lịch học: Buổi tối thứ 2-4-6

Giờ học: từ 18-21h

Thời lượng: 3h

Phí tham dự: 9.000.000đ

Phí ưu đãi: 2.500.000đ (100 người đầu tiên)

Đăng ký

 

Đăng ký tham dự

THÔNG TIN HỌC VIÊN

Ghi chú: (*) Thông tin bắt buộc
Các chương trình đào tạo khác
CEO - GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 18/05/2016 Thứ 2-4-6 Tải brochure Đăng ký
CEO Giám đốc điều hành - Nghệ thuật lãnh đạo và Marketing 25/03/2017 03/4 đến 25/4 Tải brochure Đăng ký
HỌC KHỞI NGHIỆP VỚI HỌC PHÍ 0 ĐỒNG”: KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN VÀ LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH 28/03/2017 Tối thứ 2 : ngày 10,11,12,14 tháng 4/2017 Tải brochure Đăng ký
CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH 15/09/2016 15/09/2016 Tải brochure Đăng ký
DỰ ÁN ĐÀO TẠO : KHỞI NGHIỆP CÙNG VINEN 27/02/2017 Tối thứ 2,4,6 Tải brochure Đăng ký
TINH HOA QUẢN TRỊ DÀNH CHO LÃNH ĐẠO (Mini - MBM) 28/05/2018 Thứ Bảy và Chủ Nhật Tải brochure Đăng ký
ĐẲNG CẤP LÃNH ĐẠO 26/06/2018 07,08/07/2018 Tải brochure Đăng ký
CEO - Coaching 19/09/2016 Thứ 6 và thứ 3 Tải brochure Đăng ký
GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ 19/09/2016 19/09/2016 Tải brochure Đăng ký
PRO-CEO1: LÃNH ĐẠO BẰNG CON TIM VÀ SỰ THẤU HIỂU 25/11/2016 3 Ngày Tải brochure Đăng ký