Chúng ta sẽ học gì?

Để điều hành thành công doanh nghiệp, những nhà lãnh đạo cần phải có khả năng nhìn thấy xa hơn khu vực chức năng riêng của mình và hiểu một cách sâu sắc về hoạt động của tổ chức mình.

Trong chương trình đào tạo 10 tuần này, các giảng viên và các chuyên gia cùng với học viên sẽ vạch trần những điểm mấu chốt mà nó chính là những đòn bẩy thúc đẩy sự thành công của tổ chức. Chương trình bắt đầu bằng cách khám phá cách thức tổ chức phát triển và thực hiện chiến lược. Sau đó, các khu vực chức năng cốt lõi của doanh nghiệp được khám phá, từ Marketing đến quản trị tài chính, rồi đến các nghiệp vụ kế toán nhằm cung cấp cho học viên sự hiểu biết vững chắc của mỗi chức năng và làm thế nào để góp phần vào sự thành công của tổ chức.

Chúng tôi cũng nhận ra rằng để thành công trong phát triển doanh nghiệp, các cá nhân phải hiểu về lãnh đạo và quản lý, nhận biết sâu sắc về phong cách lãnh đạo riêng của họ và đó chính là chìa khóa ảnh hưởng đến hiệu suất của cá nhân lãnh đạo cũng như hiệu suất tổ chức. Chương trình này sẽ cung cấp một loạt các công cụ đánh giá được thiết kế để đánh giá động lực độc đáo của học viên, phong cách làm việc và phương pháp quản lý xung đột. Mỗi người tham gia sẽ có cơ hội để khám phá bản thân, xem xét kết quả của họ trong các buổi huấn luyện trực tiếp với chuyên gia và doanh nhân kinh nghiệp để phát triển năng lực lãnh đạo.

Chương trình kết thúc với một bài tập mô phỏng lãnh đạo và tương tác trên phương pháp Bảng điểm cân bằng (BSC) và chỉ số đánh giá hoạt động (KPI).

Chuyên đề

 • Chuyên đề 1: Lãnh đạo: Chân dung nhà quản trị đỉnh cao
 • Chuyên đề 2: Hoạch định Chiến lược: Thiết lập lợi thế cạnh tranh
 • Chuyên đề 3: Thực thi chiến lược: Duy trì lợi thế cạnh tranh
 • Chuyên đề 4: Nghệ thuật lãnh đạo và khải năng xây dựng đội ngũ thành công
 • Chuyên đề 5: Kế toán quản trị doanh nghiệp: Lập kế hoạch, kiểm soát và ra quyết định quản trị
 • Chuyên đề 6: Nghệ thuật thương thuyết và kết nối đỉnh cao
 • Chuyên đề 7: Nguyên tắc Tài chính doanh nghiệp
 • Chuyên đề 8: Chiến lược Marketing và công cụ trong toàn cầu hóa
 • Chuyên đề 9: Quản trị dự án đỉnh cao
 • Chuyên đề 10: Lãnh đạo: Phát triển năng lực lãnh đạo và những nguyên tắc bất biến trong nghệ thuật lãnh đạo
 • Chuyên đề 11: Lãnh đạo nhân sự: Thẻ bảng điểm cân bằng (BSC) và Chỉ số đánh giá hoạt động (KPI)
 • Chuyên đề 12: Văn hóa và tổ chức: Phần mềm tư duy

Chương trình đào tạo cung cấp

 • Tăng cường sự nhạy bén trong kinh doanh và đạt được một sự hiểu biết tốt hơn về các khu chức năng chính của doanh nghiệp, trong đó có các mô hình kinh doanh hiện đại, hiệu quả và đòn bẩy thúc đẩy sự thành công của tổ chức
 • Phát triển các kỹ năng cần thiết để hoạch định chiến lược và gắn kết chức năng
 • Thu nhận được những phương pháp giải quyết vấn đề và trong việc áp dụng kỹ thuật mới, chiến lược và kỹ năng theo hướng dẫn chuyên gia
 • Thực hành một loạt các công cụ đánh giá để có cái nhìn sâu sắc về phong cách lãnh đạo, quản lý xung đột, cũng như phát triển năng lực lãnh đạo
 • Nâng cao kỹ năng đàm phán thông qua các bài tập và các thông tin phản hồi
 • Khám phá sự tích hợp các chức năng với quá trình lập bản đồ liên kết chiến lược
 • Phát triển mạng lưới cá nhân và bản đồ chiến lược chuyên nghiệp cho tổ chức thông qua sự kết nối các bài học quan trọng trong suốt chương trình đào tạo.
 • Xây dựng và phát triển văn hóa bền vững cho tổ chức

Chuyên đề

 • Chuyên đề 1: Lãnh đạo: Chân dung nhà quản trị đỉnh cao
 • Chuyên đề 2: Hoạch định Chiến lược: Thiết lập lợi thế cạnh tranh
 • Chuyên đề 3: Thực thi chiến lược: Duy trì lợi thế cạnh tranh
 • Chuyên đề 4: Nghệ thuật lãnh đạo và khải năng xây dựng đội ngũ thành công
 • Chuyên đề 5: Kế toán quản trị doanh nghiệp: Lập kế hoạch, kiểm soát và ra quyết định quản trị
 • Chuyên đề 6: Nghệ thuật thương thuyết và kết nối đỉnh cao
 • Chuyên đề 7: Nguyên tắc Tài chính doanh nghiệp
 • Chuyên đề 8: Chiến lược Marketing và công cụ trong toàn cầu hóa
 • Chuyên đề 9: Quản trị dự án đỉnh cao
 • Chuyên đề 10: Lãnh đạo: Phát triển năng lực lãnh đạo và những nguyên tắc bất biến trong nghệ thuật lãnh đạo
 • Chuyên đề 11: Lãnh đạo nhân sự: Thẻ bảng điểm cân bằng (BSC) và Chỉ số đánh giá hoạt động (KPI)
 • Chuyên đề 12: Văn hóa và tổ chức: Phần mềm tư duy

Phương pháp học tập và tiếp cận?

Đây là chương trình giáo dục thực hành. Học viên sẽ có nhiều thời gian cho những tình huống thực tiễn thông qua những cuộc thăm quan, học hỏi từ chính kinh nghiệm thành công cũng như khó khăn của các doanh nghiệp, lãnh đạo doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

Học viên, giảng viên và chuyên gia sẽ là chủ của cuộc chơi, họ sẽ cùng nhau chất vấn, tranh luận và suy nghĩ một cách logic và độc lập. Với triết lý đưa lý thuyết vào thực tiễn và phản ánh vào các khái niệm trí tuệ thông qua lăng kính của kinh nghiệm thực tiễn của chính học viên.

Các chuyên đề cốt lõi được chia sẻ thông qua sự kết hợp giữa bài giảng và các nghiên cứu tình huống. Các bài giảng có tính tương tác, vì vậy học viên sẽ cần phải chuẩn bị rất nhiều và đọc trước khi tham dự buổi học. Học viên cũng sẽ được đề nghị đọc thêm để củng cố những gì học viên đã học được và mở rộng sự hiểu biết của học viên về chủ đề này.

Chương trình sẽ yêu cầu học viên phải tham gia học tập và tương tác cao đối với giảng viên và các thành viên trong nhóm. Các cuộc thảo luận, tọa đàm và hội thảo thường xuyên được xây dựng xung quanh các bài thuyết trình của học viên hoặc của nhóm. Ví dụ, bạn có thể được yêu cầu chuẩn bị một bài trình bày về những phân tích cũng như quan điểm về một chủ đề đã được chuẩn bị, các thành viên khác của nhóm sẽ hỏi bạn và thách thức kết luận của bạn. Loại bài tập này sẽ mang lại cho học viên những bài học kinh nghiệm trong việc bảo vệ quan điểm của mình, cũng như giúp cho học viên hiểu biết sâu sắc hơn về vấn đề trình bày bằng cách đạt được những quan điểm khác nhau về nó.

Học viên sẽ được cung cấp đầy đủ tài liệu độc quyền. Tài liệu học tập sẽ được xây dựng theo các nội dung đào tạo chuẩn mực và tiên tiến, đồng thời các bài tập tình huống có tính đến đặc điểm kinh tế xã hội nhằm giúp cho học viên có thể vận dụng các kiến thức được học vào ngay môi trường làm việc của cơ quan đơn vị mình.

Tôi được học từ ai?

APKV Edu Group với triết lý “Quan hệ là tài sản,” đã được thừa hưởng một đội ngũ giảng viên đến từ khắp nơi trên thế giới và đang tham gia vào nghiên cứu học thuật nghiêm ngặt trên một phạm vi rộng của các đối tượng kinh doanh liên quan. Họ mang đến cho buổi giảng không chỉ có kiến thức chuyên môn cấp cao mà còn là một sự hiểu biết rộng của các nền văn hóa đa dạng và môi trường kinh doanh.

Chúng tôi dẫn đầu lĩnh vực trong việc tìm hiểu việc quản lý các chương trình cơ sở hạ tầng quy mô lớn, hoạt động như một cố vấn chính cho các chính phủ và các tập đoàn. Nhóm nghiên cứu, chuyên gia của APKV Edu Group cũng có thế mạnh vượt trội nghiên cứu về tài chính, chiến lược, lãnh đạo, uy tín của công ty và doanh nghiệp xã hội.

Đến với APKV không chỉ là học, mà nó còn là một trung tâm của một cộng đồng học viên, cựu học viên có năng lực kinh doanh,  sẵn sàng và tích cực chia sẻ những cơ hội cũng như kinh nghiệm kinh doanh cho nhau. Bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ, đặt câu hỏi và học hỏi từ những người thành công trong tất cả các lĩnh vực thông qua hàng loạt các sự kiện của Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia.

Ở APKV Edu Group sẽ có cơ hội tham gia kết nối cùng Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia (Vinen), được tham dự nhưng chương trình “Hội nghị thượng đỉnh nhà khởi nghiệp - nơi gặp gỡ những doanh nhân đỉnh cao,”  là một sự kiện hàng năm trong đó học sinh kết hợp với các doanh nhân công nghệ, đầu tư mạo hiểm, các cố vấn và các nhà bình luận trong hai ngày hội thảo, các buổi câu hỏi và trả lời, tư vấn và tốc độ kết nối mạng. Nếu bạn là một doanh nhân xã hội vừa chớm nở, bạn có thể tham gia vào các Skoll Diễn đàn Thế giới - ba ngày tranh luận đầy thử thách và các buổi bảng, cơ hội kết nối, giải thưởng và cách kể chuyện.

Giảng viên

GS. Suresh (Serge) Mukhi

GS. Suresh Mukhi là Chủ tịch, kiêm Giám đốc Học viện Quản trị và Công nghệ Châu Á (AITM), đồng thời GS. Suresh Mukhi là giảng viên Trường Đại học Fiji. Với kinh nghiệm trên 35 năm giảng dạy và tư vấn quản lý cho các tổ chức công cũng như những tổ chức tư nhân, GS. Suresh Mukhi đã có nhiều uy tín và trở thành giảng viên thỉnh giảng cho Trường Đại học Harvard của Hoa Kỳ danh giá nhất thế giới và Trường Đại học Quản lý Cranfield của Anh và nhiều trường đại học danh giá khác trong khu vực và trên thế giới.

GS. Suresh Mukhi, đã xuất bản 5 cuốn sách và rất nhiều những bài viết về quản lý và kinh doanh quốc tế. Trong đó có những quyển sách là best seller toàn cầu.

GS. TS. Peter Wong

GS.TS. Wong là giảng viên cao cấp của Học viện Quản trị và Công nghệ Châu Á (AITM). Dr Wong là chuyên gia cao cấp và là tư vấn nổi tiếng về quản trị sự thay đổi, quản trị theo chuỗi ISO9001. TS. Wong đã tư vấn cho rất nhiều tổ chức và doanh nghiệp trên thế giới về kỹ năng phát triên, quản lý, lãnh đạo và chiến lược. Hiện tại, GS.TS. Wong còn tham gia giảng dạy cho các trường đại học danh tiếng La Trobe University (Sydney)), Southern Cross University (Sydney) và Asia Pacific International College. GS đã viết rất nhiều bài viết trên tạp chí Australian Financial Review.

 

TS. Đinh Việt Hòa

TS. Đinh Việt Hòa là giảng viên Đại học Quốc Gia Hà Nội và là thỉnh giảng của một số trường đại học trong nước và quốc tế. Trước đó, TS. Đinh Việt Hòa đã có nhiều năm nghiên cứu và giảng dạy tại nước ngoài và đã được phong hàm Phó giáo sư tại Trường Đại học Tổng hợp Capitol (Philippines).

TS. Đinh Việt Hòa đã tham gia giảng cho rất nhiều lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp và các tổ chức ở Việt Nam. Hiện tại TS. Đinh Việt Hòa còn là Chủ tịch Học viện Quản lý và Lãnh đạo Châu Á-Thái bình dương (PAILEMA) và là Chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia.

 

PGS.TS Nguyễn Văn Định

PGS.TS Nguyễn Văn Định nghiên cứu chuyên môn sâu về tài chính doanh nghiệp, đầu tư và thị trường chứng khoán, tài chính và ngân hàng, là tác giả của hơn 30 bài báo đăng các tạp chí trong và ngoài nước, chủ trì, thư kí và tham gia 05 đề tài khoa học cấp Bộ và tương đương; chủ biên, đồng chủ biên và tác giả của 05 giáo trình và sách chuyên khảo; là chuyên gia về cải cách hành chính, quản lí dự án, chính sách tiền tệ, cộng tác với các tổ chức tài chính quốc tế (Ngân hàng thế giới, Ngân hàng phát triển châu Á), các nhà tài trợ (SIDA, NORAD, BTC…), các bộ ngành, các địa phương và các tập đoàn kinh tế lớn ở Việt Nam; tham gia thình giảng ở Đại học Bemidji, MN, Hoa Kỳ năm 1997, là học giả sau tiến sĩ Fulbright tại Đại học Texas Austin Hoa Kỳ năm 2003 – 2004.

Chuyên gia Marketing Trần Việt Dũng

Chuyên gia Marketing Trần Việt Dũng, hiện là Chánh văn phòng Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ của Đại học Quốc gia Hà Nội, Phó Chủ nhiệm Bộ môn Marketing, Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. Chuyên gia Trần Việt Dũng còn là sáng lập viên, thành viên thường trực HĐQT Indochina SIC và là sáng lập viên, chủ tịch, giám đốc GUIDEA Việt Nam. Chuyên gia Trần Việt Dũng đã dành rất nhiều thời gian nghiên cứu, giảng dạy và tư vấn về thương hiệu và Marketing.

 

Giảng viên cao cấp TS. Trần Quốc Việt

Là tiến sĩ quản trị kinh doanh, có hơn 20 năm kinh nghiệm lãnh đạo, điều hành công ty trong lĩnh vực hàng tiêu dùng (FMCG), làm việc tại Tập đoàn Kinh đô từ năm 2004 v

ới cương vị, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Kinh Đô kiêm Tổng Giám Đốc Kinh Đô Miền Bắc, đã lãnh đạo công ty đạt được mức tăng trưởng ấn tượng trong 12 năm qua; Thực hiện đồng thời các vai trò Phó chủ tịch hội Marketing Việt Nam, Viện trưởng Viện nghiên cứu và ứng dụng quản trị doanh nghiệp; Chuyên gia nghiên cứu 

 

 

Chuyên gia cao cấp Bùi Thị Lê Phương

Giảng viên là Giám đốc Công ty TNHH tài chính kế toán thuế Centax, chuyên tư vấn về tài chính, kế toán thuế cho các doanh chủ và dọn dẹp sổ sách cho các doanh nghiệp, vì vậy hiểu được những gì doanh chủ cần, những gì doanh nghiệp thiếu, những rủi ro và cách ngăn ngừa rủi ro trong lĩnh vực này cho các doanh chủ khởi nghiệp.

Là người có hơn 30 năm hoạt động trong nghề, đã từng kiểm toán và quyết toán nhiều doanh nghiệp, cũng như làm việc với nhiều cơ quan thuế, thông qua hồ sơ cho hang ngàn doanh nghiệp, giảng viên có thể nhanh chóng gỡ rối cho doanh nghiệp hay tư vấn kịp thời ngay trong lớp học.

Là người đã tham gia giảng dạy cho hàng ngàn kế toán, chủ doanh nghiệp, giảng viên có kinh nghiệp và đưa ra nhiều tình huống thực tế trong bài giảng.

Giảng viên cao cấp PGS.TS. Hoàng Văn Hải

Tác giả lấy bằng Kỹ sư kinh tế thương mại tại Trường Đại học Thương mại Donesk, Ucraina năm 1988 và bắt đầu sự nghiệp của mình trên cương vị giảng viên Trường Đại học Thương mại. Ông chuyển sang nghiên cứu chuyên sâu về quản trị chiến lược từ năm 1997 khi viết luận án tiến sỹ về đề tài: “Đổi mới công tác hoạch định chiến lược kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước trong giai đoạn hiện nay.” Từ đó đến nay, ông đã tham gia và đồng chủ biên 07 cuốn sách về lĩnh vực quản trị kinh doanh, đồng thời công bố nhiều bài báo trong nước và quốc tế cũng trong lĩnh vực này. Ông cũng tham gia thỉnh giảng cho các trường đại học kinh tế như Đại học Ngoại thương, Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng,… giảng dạy cho các khóa bồi dưỡng cán bộ quản trị doanh nghiệp và CEO; tư vấn về chiến lược cho nhiều công ty và tổ chức hành chính công. Hướng nghiên cứu mới hiện nay của ông là quản trị công ty theo hướng hài hòa Đông – Tây. Hiện nay, ông nắm giữ vai trò là Chủ nhiệm Khoa Quản trị Kinh doanh, kiêm Chủ nhiệm bộ môn Quản trị chiến lược, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tiến sĩ Mĩ học Thế Hùng

Tiến sĩ Mĩ học Thế Hùng đã tham gia giảng dạy trên 1.000 khóa đào tạo cho hơn 500 tổ chức, doanh nghiệp và hơn 100 trường học với nhiều chuyên đề đa dạng và chuyên sâu về Kỹ năng Mềm, Kỹ năng Quản lý, lãnh đạo… Ngoài ra Tiến sĩ Mĩ học Thế Hùng thường tư vấn và đào tạo Kỹ năng Mềm như: Tư duy triệu phú, Học làm giàu, Nghệ thuật trong tình yêu và hôn nhân, Văn hóa doanh nghiệp – Đường tới thành công, Nghệ thuật và kỹ năng thuyết phục, thuyết trình, MC, Văn hóa ứng xử và kỹ năng giao tiếp trong công sở, Văn hóa ứng xử trong học đường, Hạnh phúc gia đình, nghệ thuật làm mẹ, làm vợ, Kỹ năng và nghệ thuật bán hàng, Bí quyết trẻ lâu sống lâu, Tâm linh phong thủy trong gia đình…

Tiến sĩ Mỹ học Thế Hùng đã xuất bản 22 cuốn sách về mỹ học, nghệ thuật học, văn hóa học và kỹ năng sống cùng với 8 đĩa DVD các bài thuyết trình.

Khai giảng & học phí

Khai giảng: 28/05/2018

Lịch học: Thứ Bảy và Chủ Nhật

Giờ học: 8h30 - 17h30

Thời lượng: 24 Buổi

Phí tham dự: 31 triệu đồng

Phí ưu đãi: 14 triệu đồng

Đăng ký

 

Đăng ký tham dự

THÔNG TIN HỌC VIÊN

Ghi chú: (*) Thông tin bắt buộc
Các chương trình đào tạo khác
CEO - GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 18/05/2016 Thứ 2-4-6 Tải brochure Đăng ký
CEO Giám đốc điều hành - Nghệ thuật lãnh đạo và Marketing 25/03/2017 03/4 đến 25/4 Tải brochure Đăng ký
CHƯƠNG TRÌNH CEO Chuyên Nghiệp 10/03/2017 Buổi tối thứ 2-4-6 Tải brochure Đăng ký
HỌC KHỞI NGHIỆP VỚI HỌC PHÍ 0 ĐỒNG”: KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN VÀ LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH 28/03/2017 Tối thứ 2 : ngày 10,11,12,14 tháng 4/2017 Tải brochure Đăng ký
CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH 15/09/2016 15/09/2016 Tải brochure Đăng ký
DỰ ÁN ĐÀO TẠO : KHỞI NGHIỆP CÙNG VINEN 27/02/2017 Tối thứ 2,4,6 Tải brochure Đăng ký
ĐẲNG CẤP LÃNH ĐẠO 26/06/2018 07,08/07/2018 Tải brochure Đăng ký
CEO - Coaching 19/09/2016 Thứ 6 và thứ 3 Tải brochure Đăng ký
GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ 19/09/2016 19/09/2016 Tải brochure Đăng ký
PRO-CEO1: LÃNH ĐẠO BẰNG CON TIM VÀ SỰ THẤU HIỂU 25/11/2016 3 Ngày Tải brochure Đăng ký