Chương trình đào tạo, tư vấn doanh nghiệp Cty CP Hateco

Ngày đăng: 13/05/2016
Lượt xem: 479
Trong thời gian qua từ diễn đàn Quốc hội đến các phiên họp của chính phủ và các ban nghành liên quan đều nhắc đến việc tái cấu trúc doanh nghiệp/tư vấn doanh nghiệp và thực tế nhiều tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước đã triển khai

Theo thông tin của Bộ tài chính thì 06 tháng đầu năm 2013 số doanh nghiệp ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh là 24.931 doanh nghiệp, trong đó có 202 doanh nghiệp nhà nước, 269 doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, 24.460 doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

Cán bộ lãnh đạo và nhân viên Hateco tại buổi đào tạo chia sẻ - viNen 2016

Theo chúng tôi thì số liệu nêu trên phản ánh đúng thực trạng hiện nay, thử đi một vòng các khu công nhiệp thì dễ dàng nhận thấy cảnh “vườn không nhà trống”  xuất hiện. Câu hỏi đặt ra là: vì đâu nên nổi ? có lẽ ai cũng nghĩ là do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, chúng ta cần nhìn nhận một cách khách quan hơn đó là doanh nghiệp đã làm gì để vượt qua khủng hoảng hay chưa ? Trong thời gian qua từ diễn đàn Quốc hội đến các phiên họp của chính phủ và các ban nghành liên quan đều nhắc đến việc tái cấu trúc doanh nghiệp/tư vấn doanh nghiệp và thực tế nhiều tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước đã triển khai, cũng quyết tâm nhưng kết quả là chỉ đạt ở mức “hô hào” mà hệ thống quản lý và hiệu quả của doanh nghiệp vẫn còn “đứng im” bởi vì việc tư vấn doanh nghiệp, tái cấu trúc doanh nghiệp cần sự quyết tâm rất cao từ những lãnh đạo cao nhất của doanh nghiệp, cần thay đổi tư duy, thái độ và cách làm thì việc tư vấn doanh nghiệp, tái cấu trúc doanh nghiệp mới phát huy hiệu quả đích thực của nó, đặc biệt trong lúc doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn như hiện nay thì việc tư vấn doanh nghiệp, tái cấu trúc doanh nghiệp là rất cần thiết và cấp bách đối với mỗi doanh nghiệp, thông qua công tác tư vấn doanh nghiệp, tái cấu trúc doanh nghiệp nhằm xây dựng hệ thống quản lý tin gọn, chuyên nghiệp và hiệu quả, huy động tối đa nguồn lực hiện có của doanh nghiệp, tránh lãng phí về nguồn nhân lực, nguyên liệu, sản phẩm, … giúp doanh nghiệp giảm chi phí và tăng vị thế cạnh tranh.

Ngoài ra việc áp dụng hệ thống quản trị mục tiêu và đánh giá thành tích nhân viên là phương pháp quản lý hiệu quả nhất hiện nay, nó giúp cho doanh nghiệp hoạch định được “mình muốn đi đâu ?” “làm gì để đi được đến đó ?”, hơn thế nữa là mỗi nhân viên họ cũng biết “mình cần phải làm gì ?”  “các biện pháp thực hiện ?” và nếu đạt thì sẽ được cái gì ? bởi vì khi doanh nghiệp biết được mình sẽ đi đâu ?, nhân viên biết được mình cần đạt cái gì ? thì sẽ lo lắng hơn, quyết tâm hơn và đương nhiên kết quả sẽ tốt hơn, đó là những lý do tại sao doanh nghiệp cần thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp, tư vấn doanh nghiệp.

Tin tức khác