Passion – a Key Leadership Characteristic

Ngày đăng: 16/04/2017
Lượt xem: 917
Trong từ điển, "Passion" được định nghĩa là "any powerful or compelling emotion or feeling, as love or hate".

Niềm đam mê theo hướng tích cực sẽ là một điều cực kỳ mạnh mẽ. Những người có tầm nhìn vĩ đại nhất (Walt Disney, FDR, JFK, Martin Luther King...) cũng có những niềm đam mê lớn, đó như là một phần trong chiến lược lãnh đạo của họ. Đó là lý do tại sao nhiều người rất mong muốn và sẵn sàng theo chân họ.

Các nhà lãnh đạo có niềm đam mê tuyệt vời như vậy sẽ làm việc không kể thời gian, họ làm việc để vượt qua mọi trở ngại và họ thành công trong việc sử dụng niềm đam mê của mình để đạt được những mục tiêu. Bạn có biết các nhà lãnh đạo như vậy? Bạn đã chứng kiến những hành động nào của họ?

Tôi biết và nó thực sự mạnh mẽ. Loại đam mê này làm người ta say mê. Loại đam mê này sẽ là sự truyền nhiễm. Và loại đam mê này rất thú vị.

Mọi người đều muốn cảm nhận nó, sống với nó và như Nike nói, Just Do It!

Bạn có loại đam mê này không? Bạn có tầm nhìn và ước mơ không? Bạn có muốn đặt nó lên trên tất cả và "put your money where your mouth is"? Tôi không thể tưởng tượng ra nổi bất kỳ nhà lãnh đạo nào mà không có niềm đam mê, đó như một đặc điểm chính trong phong cách lãnh đạo của họ.

Nếu bạn không có niềm đam mê hoặc một phần của một tổ chức không có niềm đam mê như vậy, hãy tự hỏi chính mình "tại sao bạn và họ không có nó và làm như thế nào để có được nó?". Để có được niềm đam mê đó, hơn hết bạn phải nói được và làm được. 

It will make you a better leader in all that you do.

Nguồn: Businessblogs

Tin tức khác