Tin tức » Đào tạo

Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo

Lãnh đạo giữ một vai trò quan trọng trong việc duy trì và phát triển của Tổ chức, Doanh nghiệp. Một số người cho rằng kĩ năng lãnh đạo là thiên bẩm và không phải ai cũng có thể trở thành một nhà lãnh đạo tốt, đóng góp đáng kể cho sự phát triển và thành công của tổ chức. Tuy nhiên, nghiên cứu hiện đại cho thấy, sự kiên nhẫn, chăm chỉ và lòng tin vào bản thân có thể thúc đẩy con người trở thành một nhà lãnh đạo hiệu quả.