Chương trình đào tạo, tư vấn doanh nghiệp Cty CP Hateco

Chương trình đào tạo, tư vấn doanh nghiệp Cty CP Hateco

Trong thời gian qua từ diễn đàn Quốc hội đến các phiên họp của chính phủ và các ban nghành liên quan đều nhắc đến việc tái cấu trúc doanh nghiệp/tư vấn doanh nghiệp và thực tế nhiều tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước đã triển khai

Trang: [ 1 ]