Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia (VINEN)

Phụng sự Dân tộc - Hưng thịnh Quốc gia

Brochure Giới thiệu Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia

Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia được thành lập theo quyết định số 702/QĐ-BNV, ngày 6 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Đại hội lần thứ nhất ngày 25 tháng 8 năm 2021.

Down load tại đây: /tmp/tmp_upload/ckfinder/userfiles/new/files/SO%20TAY%20271021.pdf

Bài viết liên quan
"Gian nan, thách thức hun đúc tinh thần và ý chí doanh nhân"

"Gian nan, thách thức hun đúc tinh thần và ý chí doanh nhân"

Đại hội Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức trực tuyến

Đại hội Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức trực tuyến

Đăng ký nhận tư vấn