Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia (VINEN)

Phụng sự Dân tộc - Hưng thịnh Quốc gia

Cafe Thứ Năm số 167: Tầm nhìn kiến tạo doanh nghiệp

GIỚI THIỆU

TÀI SẢN của một quốc gia không đến từ một quốc gia lâu năm hay có bao nhiêu tài nguyên mà đến từ TẦM NHÌN CỦA LÃNH ĐẠO
Sự GIÀU CÓ của một quốc gia không đến quốc gia đó rộng lớn và đông dân mà đến từ quốc gia có bao nhiêu ÔNG CHỦ và DỊCH VỤ
Một trong những quốc gia sinh sau đẻ muộn, mới có tuổi đời hơn 40 năm nhưng sự giàu có và ảnh hưởng của họ thật kinh ngạc - Đất nước nhỏ bé Du Bai. Mọi người hay nhầm tưởng sự giàu có của họ đến từ dầu mỏ, nhưng thực chất chỉ có 5% GDP mà thôi, 95% là BĐS và du lịch. Để có sựu thần kỳ đó, tất cả đều đến từ Tầm nhìn của Quốc vương đất nước họ.
Vai trò tầm nhìn của doanh nghiệp cũng giống như tầm nhìn của mỗi quốc gia vậy. Nắm bắt được vai trò của tâm nhìn, mỗi doanh nghiệp của chúng ta cần phải có một tầm nhìn như thế nào? Tất cả sẽ được cùng chia sẻ trong chương trình cafethunam số 127.

Thời gian: 2021/08/12 19:00

Hình thức: Online

Đăng ký nhận tư vấn