Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia (VINEN)

Phụng sự Dân tộc - Hưng thịnh Quốc gia

Gia nhập

Những công dân và pháp nhân Việt Nam có khát vọng khởi nghiệp và sáng lập doanh nghiệp, bao gồm những nhà sáng lập doanh nghiệp, doanh nhân, người chuẩn bị khởi nghiệp, chuyên gia, nhà quản lý, người có kiến thức, kinh nghiệm, tổ chức, cộng đồng hoạt động trong lĩnh vực hoặc liên quan đến khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp theo quy định của pháp luật có điều kiện tham gia các hoạt động của Hiệp hội; tự nguyện có Đơn gia nhập Hiệp hội đều có thể trở thành hội viên chính thức của Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia.

THỦ TỤC GIA NHẬP LÀM HỘI VIÊN CHÍNH THỨC CỦA HIỆP HỘI KHỞI NGHIỆP QUỐC GIA

Điều lệ Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia thông qua ngày 25 tháng 08 năm 2021 đã qui định những công dân và pháp nhân Việt Nam có khát vọng khởi nghiệp và sáng lập doanh nghiệp, bao gồm những nhà sáng lập doanh nghiệp, doanh nhân, người chuẩn bị khởi nghiệp, chuyên gia, nhà quản lý, người có kiến thức, kinh nghiệm, tổ chức, cộng đồng hoạt động trong lĩnh vực hoặc liên quan đến khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp theo quy định của pháp luật có điều kiện tham gia các hoạt động của Hiệp hội; tự nguyện có Đơn gia nhập Hiệp hội đều có thể trở thành hội viên chính thức của Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia.

Để trở thành hội viên chính thức, tổ chức quan tâm cần gửi đến Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia tại Hà Nội hoặc các Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Hiệp hội hồ sơ đăng ký gia nhập gồm:

1.Đơn đăng ký làm hội viên chính thức Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia ( theo mẫu của Hiệp hội)
2. Giấy phép thành lập hoặc quyết định thành lập(bản sao có công chứng)
3, Đăng ký kinh doanh(bản sao có công chứng)
4. Mã số thuế doanh nghiệp(bản sao có công chứng). 
5. Tài liệu giới thiệu về doanh nghiêp (nếu có).

Khi nhận được đơn, sẽ xét và thông báo cho tổ chức liên quan về quyết định chấp nhận. Trong vòng một tháng kể từ ngày nhận thông báo, tổ chức phải thực hiện đóng lệ phí gia nhập. Chỉ khi nào tổ chức đóng lệ phí gia nhập mới được coi là hội viên chính thức.

Theo quyết định của Ban Chấp hành VINEN, lệ phí hiện hành được tính như sau:

Mức lệ phí gia nhập bằng mức hội phí hằng năm, được tính căn cứ vào doanh số của tổ chức trong năm trước theo các mức:

1. Hội viên (Sboss) những người có khát vọng khởi nghiệp nhưng chưa thành lập doanh nghiệp : 2 triệu/năm
2. Doanh nhân (Vboss) 
- Doanh số dưới 10 tỷ đồng, đóng 6.560.000/năm
- Doanh số từ 10-50 tỷ, đóng 10 triệu đồng/năm
- Doanh số trên 50 tỷ đồng, đóng 15 triệu/năm
Mức lệ phí gia nhập và hội phí trên có thể được điều chỉnh bởi quyết định của Ban Chấp hành VINEN trong từng thời gian.

Mẫu đơn (Bấm vào đây) để xem

Bài viết liên quan
"Gian nan, thách thức hun đúc tinh thần và ý chí doanh nhân"

"Gian nan, thách thức hun đúc tinh thần và ý chí doanh nhân"

Đại hội Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức trực tuyến

Đại hội Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức trực tuyến

Đăng ký nhận tư vấn