Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia

Phụng sự Dân tộc - Hưng thịnh Quốc gia

Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký quyết định số 1263/QĐ-BNV về phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia

Ngay sau khi các Bộ, ngành có ý kiến về việc phê duyệt Điều lệ và kết quả Đại hội lần thứ nhất của Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia. Ngày 17/12/2021, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký quyết định số 1263/QĐ-BNV về phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia. Và, ngay sau đó, Bộ Công an đã cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu. Lúc này, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia đã có đầy đủ tính pháp lý để hoạt động.

Ngay sau khi các Bộ, ngành có ý kiến về việc phê duyệt Điều lệ và kết quả Đại hội lần thứ nhất của Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia. Ngày 17/12/2021, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký quyết định số 1263/QĐ-BNV về phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia. Và, ngay sau đó, Bộ Công an đã cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu. Lúc này, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia đã có đầy đủ tính pháp lý để hoạt động.
Và, ngày hôm qua (18/12/2021), một sự kiện đặc biệt, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia đã ra mắt Ban lãnh đạo trong Diễn đàn Khởi nghiệp Quốc gia năm 2021. Đây là diễn đàn được tổ chức cùng Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam và Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội (Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội) tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Bài viết liên quan
Cảnh báo lừa đảo: The Face Beauty Việt Nam 2022 do CEO Nguyễn Ngọc làm Trưởng Ban  tổ chức

Cảnh báo lừa đảo: The Face Beauty Việt Nam 2022 do CEO Nguyễn Ngọc làm Trưởng Ban tổ chức

CAFE THỨ 5 - NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO & BI KÍP XÂY DỰNG QUYỀN LỰC VÀ TẠO DỰNG DI SẢN

CAFE THỨ 5 - NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO & BI KÍP XÂY DỰNG QUYỀN LỰC VÀ TẠO DỰNG DI SẢN

Công bố quyết định thành lập Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia

Công bố quyết định thành lập Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia

Đăng ký nhận tư vấn