Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia

Phụng sự Dân tộc - Hưng thịnh Quốc gia

VietNam Spark

GIỚI THIỆU

Nội dung: Thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam và hỗ trợ sự phát triển của các doanh nghiệp Việt Nam. Triển khai những hoạt động cụ thể trong chương trình hợp tác giữa Học viện Lãnh đạo Michael Dukakis MDI và NAE (Vinen.org) trong việc triển khai các sáng kiến phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp Quốc gia, các chương trình trong Diễn đàn Boston Toàn cầu và Chương trình Núi Khai sáng Toàn cầu.

Chủ trì: Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Điều hành Học viện Lãnh đạo Micheal Dukakis

Thời gian: 9h-10h30, ngày 20 tháng 4 năm 2023

 

Thời gian: 2023/04/20 09:00

Hình thức: Online

Đăng ký nhận tư vấn