Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia

Phụng sự Dân tộc - Hưng thịnh Quốc gia


Phó Chủ tịch

Là doanh nhân với 20 năm điều hành doanh nghiệp, tổ chức hội nghề nghiệp ở các vị trí cấp cao, ông Quân tham gia và có nhiều đóng góp phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, hoạt  động ươm tạo, tăng tốc và phát triển mạng lưới khởi nghiệp công nghệ du lịch ẩm thực, hoạt động tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam nhiều năm qua ở các ví trí : 

  • Trưởng Làng công nghệ du lịch 2018 -2020 tại Techfest Việt Nam
  •  Phó chủ tịch hội đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia - Khu vực miền Trung
  • Thành viên đề án” Phát triển trung tâm khởi nghiệp quốc gia thống nhất và mạng lưới kết nối khởi nghiệp quốc gia” 
  • Cố vấn phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho các địa phương Đà Nẵng, Bình Định, Phú Yên, Trà Vinh, Sóc Trăng, Phú Thọ, Quảng Nam…
  • Đồng sáng lập, điều hành Vườn ươm Doanh Nghiệp Đà Nẵng (DNES) 2016; 
  •  Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần SQ Việt Nam
  • Chuyên gia tư vấn, đào tạo, ươm tạo, tăng tốc cho hàng trăm doanh nghiệp, startup ở các lĩnh vực.  
Giám đốc Trung tâm hỗ trợ và phát triển DNNVV Đà Nẵng 2014-2015
Chủ trì, thành viên hơn 12 đề án phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

Đăng ký nhận tư vấn