Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia (VINEN)

Phụng sự Dân tộc - Hưng thịnh Quốc gia


Chủ tịch Danh dự

Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc là một chính trị gia, một nhà kinh tế, có tầm ảnh hưởng lớn với cộng đồng doanh nghiệp và khởi nghiệp ở Việt Nam và quốc tế.

Năm 2004, trên cương vị Chủ tịch VCCI, ông đã đề xuất với Thủ tướng Phan Văn Khải quyết định lấy ngày 13/10 hàng năm là ngày Doanh nhân Việt Nam. Ông là người tiên phong trong nghiên cứu và phổ biến tư tưởng Hồ Chí Minh về doanh nghiệp, doanh nhân, là người sáng lập cúp “Thánh Gióng” với Thông điệp “Doanh nhân - Người lính thời bình” để tôn vinh các doanh nhân Việt Nam tiêu biểu. Ông cũng là người quyết định lập Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển doanh nghiệp” để ghi nhận công lao của những người có đóng góp to lớn cho sự nghiệp phát triển doanh nghiệp ở Việt Nam và Kỷ niệm chương đầu tiên đã vinh dự trao tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ông đã kiến nghị và trình Bộ Chính trị  ban hành Nghị quyết đầu tiên của Đảng ta về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân, và đã đề xuất với Quốc hội khoá XIII hiến định vai trò của doanh nghiệp, doanh nhân trong Hiến pháp.

Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc là Trưởng ban chỉ đạo Chương trình khởi nghiệp quốc gia, chủ trì tổ chức các festival khởi nghiệp để thắp lửa và lan toả tinh thần khởi nghiệp ở nước ta suốt gần hai thập kỷ qua. Ông cũng đã có những đóng góp quan trọng trong việc thành lập Hiệp hội khởi nghiệp Quốc gia của chúng ta ngày hôm nay. Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc đã kinh qua nhiều vị trí công tác quan trọng: Đại biểu Quốc hội Việt Nam, Uỷ viên Uỷ Ban kinh tế của Quốc hội các khoá XI, XII, XIII, XIV, XV (giai đoạn 2002 – 2026), Chủ tịch VCCI nhiệm kỳ IV, V, VI (giai đoạn 2003 – 2021), thành viên đương nhiệm của Ban lãnh đạo Liên đoàn các Phòng Thương mại thế giới.

Đăng ký nhận tư vấn