Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia

Phụng sự Dân tộc - Hưng thịnh Quốc gia

NGHỆ THUẬT PHÁ TAN GIỚI HẠN DẪN DẮT

GIỚI THIỆU VỀ KHÓA HỌC

CHUYÊN ĐỀ: NGHỆ THUẬT PHÁ TAN GIỚI HẠN DẪN DẮT(01/08/2019)

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

NCS, Thạc sĩ Giáo dục học Nguyễn Thị Anh Thư,

Khai giảng: 01/08/2019

Bế giảng: 07/08/2019

Giảng viên: NCS, Thạc sĩ Giáo dục học Nguyễn Thị Anh Thư,

Đăng ký nhận tư vấn