Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia

Phụng sự Dân tộc - Hưng thịnh Quốc gia

Công bố quyết định thành lập Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia

Sau một chặng đường dài chuẩn bị theo Quyết định Số 19/QĐ-KHĐT ngày 10/1/2017 về việc công nhận ban vận động thành lập Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngày 6/6/2021, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia được Bộ Nội vụ cho phép thành lập theo quyết định số 702/QĐ-BNV.

Ngày 8/7, tại Hà Nội, Ban tổ chức Đại hội toàn quốc Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia họp phiên trù bị, kiện toàn văn kiện Đại hội và cho ý kiến về đề án nhân sự, kế hoạch chiến lược, phương hướng hoạt động của Hiệp hội nhiệm kỳ I 2021-2026. Chủ tịch Hội đồng Cố vấn GS, TS, Đại tá Đinh Xuân Dũng, nguyên ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó chủ tịch chuyên trách Hội đồng Phê bình lý luận văn học nghệ thuật Trung ương chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp trực tuyến có đại diện Bộ Nội Vụ, Hội đồng Cố vấn và đại diện Ban sáng lập Hiệp hội.