• Hiệp hội vinen
 • Hiệp hội vinen
 • Hiệp hội vinen
 • Hiệp hội vinen
 • Hiệp hội vinen
 • Chúng ta cùng Khởi nghiệp

  Chúng ta cùng Khởi nghiệp

  Chúng ta thử tưởng tượng nếu Việt Nam có rất nhiều những tổ chức kinh doanh, công ty được thành lập...

 • Chúng ta cùng Học hỏi

  Chúng ta cùng Học hỏi

  Một trong những nguyên nhân lớn nhất đưa các doanh nghiệp phá sản đó là thiếu tri thực. Và như vậy, VINEN sẽ là nơi hội tụ tri thức và chia sẻ tri thức thông qua vinen.edu.vn

 • Chúng ta cùng Tham vấn

  Chúng ta cùng Tham vấn

  Mỗi doanh nghiệp đều có những khó khăn riêng, có những thế mạnh riêng. Và VINEN sẽ là nơi các doanh nghiệp gặp gỡ những nhà tư vấn để thúc đẩy kinh doanh phát triển hơn

 • Chúng ta cùng Đầu tư

  Chúng ta cùng Đầu tư

  Hầu hết các doanh nghiệp khởi nghiệp đói "vốn". Trong khi đó, có rất nhiều các nguồn lực mà họ đang dư thừa. VINEN sẽ kết nối những nhà đầu tư với những doanh nghiệp.

 • Chúng ta cùng Kết nối thương mại

  Chúng ta cùng Kết nối thương mại

  Một trong những điểm yếu nhất của doanh nghiệp là khả năng bán hàng. Nơi đây sẽ là nơi các doanh nghiệp quảng bá và đưa sản phẩm tới khách hàng bằng VINENMART

 • Chúng ta cùng Đối thoại

  Chúng ta cùng Đối thoại

  Những chính sách đi vào thực tiễn, những doanh nghiệp cần sự trj giúp của chính quyền... Nơi đây sẽ là nơi gặp gỡ, đối thoại...

CHÚNG TA

Phụng sự dân tộc - Hưng thịnh Quốc gia

Thông điệp

Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia được thành lập theo đường lối chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật Nhà nước về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước trong xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Việc thành lập Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia cũng là yếu tố quan trọng, phù hợp với nhu cầu cũng như xu thế, vận hội của đất nước, cộng đồng khởi nghiệp trong và ngoài nước.

Tại sao

Với tỉ lệ đóng cửa hoặc giải thể lên đến gần 90% thì mục tiêu 2 triệu doanh nghiệp có lẽ phải cần đến 150 năm nữa, Việt Nam mới đạt được

Lợi ích

Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia là tổ chức xã hội - nghề nghiệp dành cho những người có khát vọng khởi nghiệp và sáng lập doanh nghiệp Việt Nam.

Gia nhập

Những công dân và pháp nhân Việt Nam có khát vọng khởi nghiệp và sáng lập doanh nghiệp, bao gồm những nhà sáng lập doanh nghiệp, doanh nhân, người chuẩn bị khởi nghiệp, chuyên gia, nhà quản lý, người có kiến thức, kinh nghiệm, tổ chức, cộng đồng hoạt động trong lĩnh vực hoặc liên quan đến khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp theo quy định của pháp luật có điều kiện tham gia các hoạt động của Hiệp hội; tự nguyện có Đơn gia nhập Hiệp hội đều có thể trở thành hội viên chính thức của Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia.

Chúng ta cùng học hỏi

Chương trình đào tạo nổi bật

Xem tất cả →

Ươm mầm