Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia

Phụng sự Dân tộc - Hưng thịnh Quốc gia

[Demo]KẾ TOÁN THỰC HÀNH CÙNG CÔ THỦY ACCA

GIỚI THIỆU VỀ KHÓA HỌC

Tổng quan về hệ thống kế toán + Thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, thiết kế hệ thống sổ kế toán và lập báo cáo tài chính cho DN vừa và nhỏ một cách tự động theo chế độ kế toán Việt Nam. Có thể ứng dụng phát triển cho các doanh nghiệp vừa và lớn một cách hiệu quả.

➡️07 Lợi ích khóa học mang lại cho bạn:
✅Hệ thống hóa kiến thức kế toán 1 cách bài bản, dễ hiểu
✅Hiểu rõ cách thức xây dựng hệ thống kế toán DN
✅Thực hành công tác kế toán trên chứng từ thực tế chuẩn chỉnh của các DN lớn
✅Được cầm tay chỉ việc thực hành ghi sổ kế toán và lập BCTC một cách chuyên nghiệp, khoa học, không phức tạp
✅Thực hành đối soát thông tin Báo cáo Tài chính theo thông lệ quốc tế giúp khẳng định tính trung thực thông tin
✅Được hỗ trợ trong nhóm kín Facebook của lớp KTTH do cô Thủy trực tiếp hỗ trợ giải đáp các thắc mắc liên quan đến khóa học
✅Được nuôi dưỡng niềm yêu nghề cùng cô Thủy

➡️Đối tượng học viên:
✅Sinh viên kế toán, kiểm toán năm 3,4
✅Sinh viên kế toán, kiểm toán mới tốt nghiệp
✅Người làm kế toán thiếu kinh nghiệm kế toán
✅Thich học online và tiếp cận công nghệ mới

 

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Phần 1: Tổng quan về nghiệp vụ kế toán

 • Bài 1.1: Trách nhiệm của Kế toán
 • Bài 1.2: Nhiệm vụ của Kế toán
 • Bài 1.3: Nguyên tắc và tổng quan về chuẩn mực kế toán
 • Bài 1.4: Chứng từ và sổ kế toán
 • Bài 1.5: Báo cáo tài chính và Báo cáo thuế
 • Bài 1.6: Các hành vi nghiêm cấm

Phần 2: Thực hành kế toán

 • Bài 2.1: Tổng quan chung thiết kế hệ thống sổ kế toán 1
 • Bài 2.2: Tổng quan chung thiết kế hệ thống sổ kế toán 2
 • Bài 2.3: Nhật ký mua hàng 1
 • Bài 2.4: Nhật ký mua hàng 2
 • Bài 2.5: Nhật ký mua hàng 3
 • Bài 2.6: Nhật ký mua hàng 4 và báo cáo quản trị
 • Bài 2.7: Lập phiếu nhập kho tự động và sổ kho liên quan
 • Bài 2.8: Lập phiếu nhập kho tự động và và báo cáo liên quan
 • Bài 2.9: Báo cáo tổng hợp Nhập - Xuất - Tồn
 • Bài 2.10: Soát xét tài khoản Phải trả NCC
 • Bài 2.11: Nhật ký bán hàng
 • Bài 2.12: Lập phiếu xuất kho tự động
 • Bài 2.13: Nhật ký thu tiền
 • Bài 2.14: Nhật ký chi tiền
 • Bài 2.15: Nhật ký chung
 • Bài 2.16: Lập bảng cân đối số phát sinh tài khoản 1
 • Bài 2.17: Lập bảng cân đối số phát sinh tài khoản 2
 • Bài 2.18: Đối chiếu tài khoản
 • Bài 2.19: Sổ cái tài khoản
 • Bài 2.20: Lập Bảng cân đối kế toán và Báo cáo KQKD

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

NCS, Thạc sĩ Giáo dục học Nguyễn Thị Anh Thư,

ĐÁNH GIÁ

2 tuần 26 bài giảng
Giá: 1,200,000 VNĐ

Khai giảng: 28/09/2019

Giảng viên: NCS, Thạc sĩ Giáo dục học Nguyễn Thị Anh Thư,

Số tuần học: 2

Số bài học: 26

Đăng ký nhận tư vấn