Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia

Phụng sự Dân tộc - Hưng thịnh Quốc gia

Nghệ thuật vận hành doanh nghiệp

GIỚI THIỆU VỀ KHÓA HỌC

Một doanh nghiệp thành công dựa vào các quy trình và hệ thống thông tin; Điều quan trọng là một doanh nhân phải chú ý đến cách thức hoạt động của doanh nghiệp và cách thức cải thiện hiệu suất để họ có thể tiếp tục phát triển và quản lý sự phát triển. Cho dù bạn có ý tưởng cho một dự án kinh doanh trong tương lai hay bạn đã có một công việc kinh doanh phụ khi đang theo học, khóa học này bao gồm các quy trình kinh doanh hiệu quả để cải thiện năng suất.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

 • Tầm quan trọng của các quy trình kinh doanh: kiểm soát hoạt động và công nghệ
 • Quy trình kinh doanh hiệu quả: điều chỉnh các quy trình để tạo điều kiện tăng trưởng kinh doanh
 • Cách cải thiện năng suất để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng
 • Các loại hệ thống thông tin trong doanh nghiệp
 • Kế hoạch kinh doanh: quy trình kinh doanh và hệ thống thông tin

BẠN SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỀU GÌ?

 • Thảo luận về tầm quan trọng của quy trình kinh doanh và hệ thống thông tin.
 • Xác định những thách thức mà một doanh nghiệp phải đối mặt khi quản lý tăng trưởng.
 • Đánh giá thách thức kinh doanh của doanh nhân?
 • Xác định các quy trình kinh doanh trong một kế hoạch kinh doanh.
 • Điều tra nơi doanh nghiệp của bạn sẽ hoạt động.
 • Đánh giá những người tham gia vào các quá trình.
 • Sử dụng ý tưởng kinh doanh của riêng bạn hoặc một công ty bạn chọn, điều tra thông tin và hệ thống cần thiết để theo dõi các quy trình kinh doanh.
 • Ghi lại các kỹ năng cần thiết để thiết kế và điều hành các quy trình kinh doanh.

CHUYÊN GIA

TS.Đinh Việt Hòa

Giám đốc Trung tâm Phát triển Lãnh đạo và Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam.
Chủ tịch Học viện Quản lí và Lãnh đạo Châu Á - Thái bình dương và Chủ tịch sáng lập Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia (VINEN)

TS. Đinh Việt Hòa nguyên là giảng viên Đại học Quốc Gia Hà Nội, với các chức vụ quản lý như Trưởng Bộ phận Tạp chí Xuất bản (Trường Đại học Kinh tế), Giám đốc Trung tâm Hợp tác Quốc tế và Xuất bản Ngoại văn, Phó Giám đốc Nhà Xuất bản ĐHQGHN và là thỉnh giảng của một số trường đại học trong nước và quốc tế. Trước đó, TS. Đinh Việt Hòa đã có nhiều năm nghiên cứu và giảng dạy tại nước ngoài và đã được phong hàm Phó Giáo sư tại Trường Đại học Tổng hợp Capitol (Philippines). TS. Đinh Việt Hòa đã tham gia giảng nhiều khóa học về phát triển kỹ năng lãnh đạo, lãnh đạo chiến lược, lãnh đạo Marketing, lãnh đạo nhân sự… cho các lãnh đạo cao cấp từ các tập đoàn và công ty lớn ở Việt Nam.

Hình ảnh một số đầu sách tiêu biểu do TS.Đinh Việt Hòa viết và dịch

TS. Đinh Việt Hòa là một trong số ít những người ở Việt Nam đã dành nhiều năm nghiên cứu có hệ thống về năng lực lãnh đạo và quản lý với bằng Tiến sĩ về Quản lý Tập đoàn, chuyên ngành lãnh đạo. TS. Đinh Việt Hòa đã viết rất nhiều bài viết về tư duy lãnh đạo đăng tải trên Báo Điện tử VietNamNet, tác giả và đồng tác giả, dịch giả của hàng chục cuốn sách nổi tiếng về lãnh đạo: Lãnh đạo: Những lý thuyết nền tảng và tình huống lãnh đạo đương đại (2017), Tinh thần Khởi nghiệp Kinh doanh - Trái tim của một doanh nhân (2012), Nhân cách doanh nhân và văn hóa kinh doanh ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập và toàn cầu hóa (2011), Văn hóa và Tổ chức - Phần mềm tư duy (2012), Phát triển kỹ năng lãnh đạo (2007); 21 Nguyên tắc vàng trong nghệ thuật lãnh đạo (2008)…Hiện tại TS. Đinh Việt Hòa là người khởi xướng và là Chủ tịch sáng lập Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia (VINEN).  

NỘI DUNG KHÓA HỌC

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

TS.Đinh Việt Hòa,

ĐÁNH GIÁ

1 tuần 0 bài giảng

Khai giảng: 28/09/2019

Giảng viên: TS.Đinh Việt Hòa,

Số tuần học: 1

Số bài học: 0

Đăng ký nhận tư vấn