Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia

Phụng sự Dân tộc - Hưng thịnh Quốc gia

Khách hàng và đối thủ cạnh tranh trong kinh doanh

GIỚI THIỆU VỀ KHÓA HỌC

Để điều hành một doanh nghiệp thành công, bạn cần hiểu khách hàng của mình là ai và quan trọng hơn, bạn sẽ tiếp cận họ như thế nào. Cho dù bạn có ý tưởng cho một dự án kinh doanh trong tương lai hay bạn đã có một công việc kinh doanh phụ khi đang theo học, khóa học này sẽ giúp bạn nhận ra và hiểu thị trường mục tiêu của mình. Nó sẽ cho bạn thời gian để lập kế hoạch và giúp bạn bắt đầu ghi lại những suy nghĩ của mình trong một kế hoạch kinh doanh có cấu trúc đồng thời cho phép bạn chia sẻ ý tưởng của mình với những người khác.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

 • Xác định thị trường: xác định khách hàng và đối thủ cạnh tranh
 • Lý thuyết về sự hiểu biết thị trường: sự khác biệt giữa thị trường và ngành
 • Phân tích thị trường: quy mô thị trường và tiềm năng của nó
 • Cách xác định thị trường mục tiêu của doanh nghiệp
 • Phân tích đối thủ cạnh tranh
 • Cách nhắm mục tiêu khách hàng cụ thể
 • Kế hoạch kinh doanh: khách hàng và đối thủ cạnh tranh

BẠN SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỀU GÌ?

 • Đánh giá tầm quan trọng của việc hiểu khách hàng và đối thủ cạnh tranh khi bắt đầu kinh doanh.
 • Thảo luận về sự khác biệt giữa thị trường và ngành để giúp xác định thị trường và sản phẩm hoặc dịch vụ để cung cấp cho thị trường đó.
 • Đánh giá thách thức kinh doanh của doanh nhân: Ashleigh nên nhắm mục tiêu thị trường nào cho sản phẩm của mình?
 • Khám phá thị trường cho một kế hoạch kinh doanh.
 • Thảo luận về quy mô, quy mô và đặc điểm của thị trường của bạn.
 • Tóm tắt các đối thủ cạnh tranh chính của bạn hoặc của một doanh nghiệp khác bằng cách thực hiện phân tích đối thủ cạnh tranh.

CHUYÊN GIA

TS.Đinh Việt Hòa

Giám đốc Trung tâm Phát triển Lãnh đạo và Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam.
Chủ tịch Học viện Quản lí và Lãnh đạo Châu Á - Thái bình dương và Chủ tịch sáng lập Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia (VINEN)

TS. Đinh Việt Hòa nguyên là giảng viên Đại học Quốc Gia Hà Nội, với các chức vụ quản lý như Trưởng Bộ phận Tạp chí Xuất bản (Trường Đại học Kinh tế), Giám đốc Trung tâm Hợp tác Quốc tế và Xuất bản Ngoại văn, Phó Giám đốc Nhà Xuất bản ĐHQGHN và là thỉnh giảng của một số trường đại học trong nước và quốc tế. Trước đó, TS. Đinh Việt Hòa đã có nhiều năm nghiên cứu và giảng dạy tại nước ngoài và đã được phong hàm Phó Giáo sư tại Trường Đại học Tổng hợp Capitol (Philippines). TS. Đinh Việt Hòa đã tham gia giảng nhiều khóa học về phát triển kỹ năng lãnh đạo, lãnh đạo chiến lược, lãnh đạo Marketing, lãnh đạo nhân sự… cho các lãnh đạo cao cấp từ các tập đoàn và công ty lớn ở Việt Nam.

Hình ảnh một số đầu sách tiêu biểu do TS.Đinh Việt Hòa viết và dịch

TS. Đinh Việt Hòa là một trong số ít những người ở Việt Nam đã dành nhiều năm nghiên cứu có hệ thống về năng lực lãnh đạo và quản lý với bằng Tiến sĩ về Quản lý Tập đoàn, chuyên ngành lãnh đạo. TS. Đinh Việt Hòa đã viết rất nhiều bài viết về tư duy lãnh đạo đăng tải trên Báo Điện tử VietNamNet, tác giả và đồng tác giả, dịch giả của hàng chục cuốn sách nổi tiếng về lãnh đạo: Lãnh đạo: Những lý thuyết nền tảng và tình huống lãnh đạo đương đại (2017), Tinh thần Khởi nghiệp Kinh doanh - Trái tim của một doanh nhân (2012), Nhân cách doanh nhân và văn hóa kinh doanh ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập và toàn cầu hóa (2011), Văn hóa và Tổ chức - Phần mềm tư duy (2012), Phát triển kỹ năng lãnh đạo (2007); 21 Nguyên tắc vàng trong nghệ thuật lãnh đạo (2008)…Hiện tại TS. Đinh Việt Hòa là người khởi xướng và là Chủ tịch sáng lập Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia (VINEN).  

NỘI DUNG KHÓA HỌC

 • Bài 1.1:

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

TS.Đinh Việt Hòa,

ĐÁNH GIÁ

1 tuần 1 bài giảng

Khai giảng: 28/09/2019

Giảng viên: TS.Đinh Việt Hòa,

Số tuần học: 1

Số bài học: 1

Đăng ký nhận tư vấn