Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia

Phụng sự Dân tộc - Hưng thịnh Quốc gia

Nghệ thuật quản trị tài chính kinh doanh

GIỚI THIỆU VỀ KHÓA HỌC

Việc quản lý tài chính là rất quan trọng để kinh doanh thành công; thông tin tài chính cung cấp bằng chứng để hỗ trợ các quyết định của bạn về một doanh nghiệp và giúp biện minh cho những quyết định đó khi bạn trình bày với người khác. Cho dù bạn có ý tưởng cho một dự án kinh doanh trong tương lai hay bạn đã có một công việc kinh doanh phụ khi đang học, khóa học này sẽ giới thiệu cho bạn thông tin tài chính quan trọng và cho bạn cơ hội thảo luận về ý tưởng của mình với những người khác.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

 • Tầm quan trọng của thông tin tài chính
 • Giới thiệu về các thông tin tài chính chính: dự báo doanh thu bán hàng; dự báo lãi lỗ; và dự báo dòng tiền
 • Phân tích và diễn giải hiệu quả tài chính
 • Làm thế nào để tăng lợi nhuận
 • Tiếp thị một sản phẩm về giá cả và số lượng bán
 • Các dự báo tài chính chính: xác định khả năng tồn tại của cơ hội kinh doanh
 • Kế hoạch kinh doanh: tài chính kinh doanh

BẠN SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỀU GÌ?

 • Thảo luận tại sao dự báo và lập kế hoạch là những kỹ năng quan trọng trong bất kỳ doanh nghiệp thành công nào.
 • Thảo luận về dự báo doanh thu bán hàng, lợi nhuận ròng và mục đích của dự báo dòng tiền.
 • Đánh giá thách thức kinh doanh của doanh nhân: Làm cách nào Hannah có thể làm cho công việc kinh doanh của cô ấy có lợi hơn?
 • Xác định tài chính kinh doanh trong một kế hoạch kinh doanh.
 • Đánh giá chi phí, giá cả, lợi nhuận gộp và dự báo dòng tiền.

CHUYÊN GIA

TS.Đinh Việt Hòa

Giám đốc Trung tâm Phát triển Lãnh đạo và Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam.
Chủ tịch Học viện Quản lí và Lãnh đạo Châu Á - Thái bình dương và Chủ tịch sáng lập Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia (VINEN)

TS. Đinh Việt Hòa nguyên là giảng viên Đại học Quốc Gia Hà Nội, với các chức vụ quản lý như Trưởng Bộ phận Tạp chí Xuất bản (Trường Đại học Kinh tế), Giám đốc Trung tâm Hợp tác Quốc tế và Xuất bản Ngoại văn, Phó Giám đốc Nhà Xuất bản ĐHQGHN và là thỉnh giảng của một số trường đại học trong nước và quốc tế. Trước đó, TS. Đinh Việt Hòa đã có nhiều năm nghiên cứu và giảng dạy tại nước ngoài và đã được phong hàm Phó Giáo sư tại Trường Đại học Tổng hợp Capitol (Philippines). TS. Đinh Việt Hòa đã tham gia giảng nhiều khóa học về phát triển kỹ năng lãnh đạo, lãnh đạo chiến lược, lãnh đạo Marketing, lãnh đạo nhân sự… cho các lãnh đạo cao cấp từ các tập đoàn và công ty lớn ở Việt Nam.

Hình ảnh một số đầu sách tiêu biểu do TS.Đinh Việt Hòa viết và dịch

TS. Đinh Việt Hòa là một trong số ít những người ở Việt Nam đã dành nhiều năm nghiên cứu có hệ thống về năng lực lãnh đạo và quản lý với bằng Tiến sĩ về Quản lý Tập đoàn, chuyên ngành lãnh đạo. TS. Đinh Việt Hòa đã viết rất nhiều bài viết về tư duy lãnh đạo đăng tải trên Báo Điện tử VietNamNet, tác giả và đồng tác giả, dịch giả của hàng chục cuốn sách nổi tiếng về lãnh đạo: Lãnh đạo: Những lý thuyết nền tảng và tình huống lãnh đạo đương đại (2017), Tinh thần Khởi nghiệp Kinh doanh - Trái tim của một doanh nhân (2012), Nhân cách doanh nhân và văn hóa kinh doanh ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập và toàn cầu hóa (2011), Văn hóa và Tổ chức - Phần mềm tư duy (2012), Phát triển kỹ năng lãnh đạo (2007); 21 Nguyên tắc vàng trong nghệ thuật lãnh đạo (2008)…Hiện tại TS. Đinh Việt Hòa là người khởi xướng và là Chủ tịch sáng lập Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia (VINEN).  

NỘI DUNG KHÓA HỌC

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

TS.Đinh Việt Hòa,

ĐÁNH GIÁ

1 tuần 0 bài giảng

Khai giảng: 28/09/2019

Giảng viên: TS.Đinh Việt Hòa,

Số tuần học: 1

Số bài học: 0

Đăng ký nhận tư vấn